Kuntavaaliteemat 2021

  1. Asumisen vapaus

Huolehditaan haja-asutusalueiden hyvinvoinnista ja elinvoimaisuudesta. Pidetään taajamien palvelut kunnossa ja houkuttelevana paikkana asua. Kehitetään ja tuetaan molempia alueita yhdenvertaisesti.


2. Yrittäjät ovat voimavara

Yritykset luovat työpaikkoja ja elinvoimaa, joilla rahoitetaan julkisia palveluita. Kunnan on huolehdittava yritysten menestymismahdollisuuksista sekä niiden keskinäisestä integraatiosta kunnassa.


3. Arvostettu vanhuus

Omassa kodissa selviytymistä on tuettava kaikin keinoin. Omaishoitajien jaksamisesta ja taloudellisesta tuesta on huolehdittava. Laitoshoidossa olevan vanhuksen hyvinvointia ei saa laiminlyödä.