VAALITEEMANI KUNNALLISVAALEISSA 2012

 

 Peruspalveluista ei pihistetä! 

  • Terveyspalvelut on säilytettävä kaikissa päätaajamissa. Pienten lasten vanhempien ja ikäihmisten on saatava terveyspalvelunsa mahdollisimman läheltä kotia.
  • Peruspalvelut on tuotettava ostopalveluina, mikäli kunta ei itse pysty niitä tuottamaan.
  • Palvelusetelit ostopalveluihin helpottamaan kuntalaisten arkea
  • Ikäihmisille tarjottava kotiin hoito- ja hoivapalveluita sekä ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla tuettava mahdollisimman pitkään kotona asumista.

 

 Vauhtia kaavoitukseen, kyytiä rakennuskielloille!

  • Haja-asutusalueiden rakentaminen on sallittava.
  • Yrittäjille on kaavoitettava heidän tarpeisiinsa soveltuvia yritysalueita.
  • Kaavoituksen tehtävä ei ole rajoittaa kunnan kasvua ja jarruttaa kehitystä vaan sen on on vastattava kuntalaisten tarpeita eri elämänvaiheissa.

 

Joukkoliikennettä on kehitettävä!

  • Klaukkalaan on rakennettava junarata
  • Pohjois-Nurmijärven linja-autoliikennettä on lisättävä, jotta työssäkäynti naapurikunnissa helpottuu
  • Junalla Rajamäeltä Hyvinkäälle, rata on jo olemassa.