Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #omaishoitajat

Satsataan omaishoitajiin - lyhytaikaiset vapaat ja kuntalisä käyttöön

Torstai 23.3.2017 klo 17:04 - Maiju Tapiolinna

VALTUUSTOALOITE
Nurmijärven kunta

Satsataan omaishoitajiin – lyhytaikaiset vapaat ja kuntalisä käyttöön

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä omaisensa hyväksi. Hyvän työn lisäksi he säästävät kunnalta isot rahat verrattuna siihen, että omaista hoidettaisi laitoksessa. 

Omaishoitolain mukaan kaikilla sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kalenterikuukaudessa. Sitovassa ja vaativassa omaishoitotilanteessa omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kalenterikuukaudessa.

Omaishoitajan on usein vaikea lähettää omaisensa tilapäiselle laitospaikalle oman lomansa ajaksi. Erityisesti muistisairaiden kohdalla tilapäinen siirto tutusta ympäristöstä uuteen aiheuttaa pelkoa ja sen kautta muutoksia käytökseen tilapäishoidossa ja jonkin aikaa kotiinpaluun jälkeen.  Tästä syystä omaishoitaja saattaa jättää vapaansa käyttämättä ja hoitaa omaistaan oman jaksamisensa kustannuksella.

Helpottaakseen omaishoitajan arkea kunnan tulisi järjestää omaishoitajille sijainen kotiin lomapäivien ajaksi omaishoitajan niin halutessa. Kunnan tulisi tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia järjestämällä lakisääteisten vapaiden lisäksi lyhytaikaista muutaman tunnin mittaista vapaata hetkelliseen virkistäytymiseen hankkimalla hoitaja kotiin. 

Omaishoidon houkuttelevuuden lisäämiseksi Nurmijärven kunnan tulee ottaa käyttöön omaishoidon Nurmijärvi-lisä, jonka suuruus voisi olla 150 - 200 euroa kuukaudessa. Maksettu lisä tulee suoraan takaisin laitoshoidon kustannusten alentuessa. 

Nurmijärven tulee olla edelläkävijä omaishoitajien työn arvostuksen lisäämisessä ja sen kehittämisessä väestön ikääntyessä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #valtuustoaloite, #omaishoitajat, #muistisairaat