Yksityisteitä koskeva päätöksenteko Nurmijärvellä

Lauantai 1.5.2021 - Maiju Tapiolinna


Useaan otteeseen olen kertonut yksityistieasian päätöksenteosta Nurmijärvellä omasta näkökulmastani. Kun se meille ensimmäisen kerran tuotiin teknisen lautakunnan käsittelyyn huhtikuussa -19 tehtiin minulle selväksi jo puheenjohtajapalaverissa viranhaltijoiden kanssa, että olemme laittomassa tilassa yksityisteiden suhteen. Viranhaltijan esityksen mukaisesti teimme päätöksen lautakunnassa. Se oli tieto, johon meidän oli luotettava ja olihan myös päättäjän näkökulmasta huolestuttavaa, jos päätöksentekoa ollaan tekemässä 4 kk lain voimaantulon jälkeen ja kunnassa ollaan laittomassa tilassa.

Aika nopeasti alkoivat useat yksityisteiden varsilla asuvat ottamaan yhteyttä päätöksestä ja aloin epäillä tekemämme päätöksen oikeellisuutta. Selvittelin sitä usealta taholta ja teimmekin joulukuussa -19 Perussuomalaisten valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen, jossa esitimme, että yksityistiehankkeelle otettaisiin aikalisä vuoden -21 loppuun asti ja luotaisiin sinä aikana kuntalaisia tasapuolisesti kohteleva yksityistiekriteeristö.

 Mielenkiintoista on, että tuota aloitetta ei monesta pyynnöstä huolimatta ole kunnan taholta saatu tuon joulukuisen valtuustonkokouksen liitteeksi. Aloite on kylläkin kirjattu kunnan järjestelmiin, koska se keväällä -20 tuotiin valtuuston käsittelyyn ja käsittelyn pohjalta katsottiin, ettei se anna aihetta toimenpiteisiin. Tuolloin myös tekemäämme aloitetta syyteltiin populistiseksi keinoksi päästä julkisuuteen.

Tämän jälkeen kaikissa päätöksentekoprosesseissa aloin jättämään eriävää mielipidettä yksityisteitä koskeviin asioihin. Eräs mielipiteeni käännettiin erään luottamushenkilön toimesta niin, että vastustaisin yksityisteille maksettavia korvauksia. Näinhän ei tietenkään asian oikea laita ole ollut.

Uuden vahvan yrityksen puuttua läpiajettavien yksityisteiden avustusmalliin teimme Kokoomuksen Jari Vainion kanssa joulukuussa -20 uudella valtuustoaloitteella. Tähdensimme edelleen sitä, että keväällä -19 teknisen lautakunnan tekemä päätös asettaa tiekunnat eriarvoiseen asemaan erityisesti läpiajettavien teiden suhteen. On ihan pelkällä arkijärjellä perusteltavissa, että säännöllinen raskaan kaluston liikennöinti kuluttaa tietä enemmän kuin tien varrella asuvien oma liikenne.

Samassa kokouksessa Kesk Kalle Mustonen teki aloitteen, jolla selvitettäisiin teknisen lautakunnan päätöksenteon oikeellisuus, jota KPMG selvittää tällä hetkellä. Uskon myös, että selvitys tulee olemaan puolueeton. Teknisen lautakunnan puheenjohtajana olen ollut KPMG:n haastattelussa ja vastaillut heidän esittämiinsä kysymyksiin. Myös valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty ovat olleet haastateltavina samoin kuin päätöksenteossa mukana olleet viranhaltijat. Tutkimuksen pitäisi valmistua nyt ihan lähiaikoina, eikä sen julkisuudesta käsittääkseni pitäisi olla mitään epäselvyyksiä, vaikka kuntalaiset näin epäilevätkin.

Tämä monimutkainen ja sekava päätöksentekoprosessi ykstyistieasiassa ei liene ainut, jossa me luottamushenkilöt olemme tehneet päätöksiä vaillinaisilla tiedoilla. En väitä, että meitä harhaanjohdettaisiin tarkoituksellisesti, vaan inhimillisiä virheitä ja väärinkäsityksiä tapahtuu. Huolestuttavinta on pitää jääräpäisesti kiinni päätöksestä, vaikka huomaisikin sen menneen pieleen. Ryhdikästä on nostaa asia uudelleen käsittelyyn ja tehdä korjausliike. Ei tämä sen kummempaa ole. 

On ihan ymmärrettävää, että yksityisteiden hoitokunnat valvovat oikeusturvaansa ja tekevät kantelun oikeusasiamiehelle ennen määräajan umpeutumista, koska eivät ole kunnan osalta saaneet vastauksia. Hoitokuntien syyllistäminen on tässä kohdassa täysin hölmöä. Se, mitä henkilökohtaisesti karsastan, on että kunta lähtee oikeustoimiin kuntalaisiaan vastaan. Muita vaikuttamiskeinoja on oltava. Vanha sanonta sanoo, ettei ruokkivaa kättä kannata purra.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini