Kunnan rahasäkki suuta myöten auki

Tiistai 17.1.2017 klo 20.55 - Maiju Tapiolinna

Se on taas kunnan rahasäkki suuta myöten auki, kun maahanmuuttajia olisi tulossa kuntaan.  ELY-keskus näet haluaa sijoittaa Nurmijärvelle yksin tulleita alaikäisiä turvapaikansaanneita nuoria, joilla useilla on traumaattinen tausta. Ajatus on sinällänsä hyvä, sillä kodinhan nämä vastaanottokeskuksissa oleilevat alaikäiset tarvitsevat. Heidät sijoitettaisiin Nukarille Kalliolan kannatusyhdistyksen ylläpitämään perhekotiin, mutta....

Mikä se mutta sitten on? No tietenkin se, että kunnanhallitukselle oli valmisteltu päätösesitys, jonka sosiaali- ja terveystoimenjohta Erja Pentti esitteli kunnanhallitukselle maanantaisessa kokouksessa. Päätösesityksen mukaisesti kunnanhallitus esittäisi valtuustolle, että kunta perustaisi ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden alaikäisten perheryhmäkotitoimintaan 14 väliaikaista paikkaa heti, kun kunnanhallituksen päätös saisi lainvoiman. Samalla tarkistettaisiin ELY-keskuksen ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tehdyt sopimukset vastaamaan perheryhmäkodin laajentumista sekä toiminnan vakinaistamista. Tähän päätökseen liittyen sosiaali- ja terveystoimiala voisi tarvittaessa rekrytoida oleskeluluvan saaneiden nuorten jälkihuollon järjestämistä varten yhden sosiaaliohjaajan 20 nuorta kohden kuntakorvauksen puitteissa. Perussuomeksi sanottuna tämä tarkoittaisi sitä, että kunnanhallitus tekisi päätöksensä näkemättä sopimusta, jossa määriteltäisiin mihin kunta sitoutuu, millä kustannuksilla ja kuinka pitkäksi aikaa. Toisin sanoen kunnanhallitus löisi leiman allekirjoituksineen tyhjään paperiin, jonka sisältö voitaisiin määritellä täysin vapaasti sen enempiä mutinoita.

En voinut hyväksyä tällaista avointa valtakirjaa, jolla kuntalaisia voitaisiin rahastaa vapaasti. Tämän vuoksi esitin kunnanhallitukselle asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Ajatustani kannatti vielä tässä vaiheessa Kimmo Kakko PS, Olli Helminen SDP, Juhani Viljakainen Kesk ja Outi Mäkelä Kok. Käsittelyn jatkamista kannatti Kirsti Handolin Kesk, Leni Pispala Vihr, Marja-Leena Sandelin SDP, Markku Schildt Kok, Kallepekka Toivonen Kesk ja Petri Vaulamo Kok., joille hävisimme yhdellä äänellä. Käsittelyä siis jatkettiin ja keskustelun kuluessa Handolin esitti mm. Toivosen kannattamana päätösesitykseen seuraavaa: Kunnanhallitus edellyttää, että valtuuston kyselytunnilla jaetaan ELY-keskuksen ja kunnan välinen uusi sopimusluonnos, jossa on kerrottu turvapaikanhakijooiden lukumäärä, kustannukset sekä se, että sopimus on voimassa toistaiseksi.

Edelleenkin oltiin tilanteessa, jossa tehtäsiin sopimus ilman, että oltaisiin nähty sopimuksen sisältö päätöstä tehtäessä. Siis tyhjä paperi varustettuna kunnan leimalla, jossa tulijoiden lukumäärä, kustannukset ja sopimuksen kesto olisi vapaasti määriteltävissä. Koska en voinut tätäkään hyväksyä, esitin ettei kunta perusta ilman huoltajaa tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden alaikäisten perheryhmäkotitoimintaan 14 väliaikaista paikkaa. Esitystäni kannatti Kimmo Kakko PS ja Juhani Viljakainen Kesk. Arvata sopii, että hävisimme äänestyksen Handolinin Kesk, Helmisen SDP, Pispalan Vihr, Sandelinin SDP, Schildtin Kok, Toivosen Kesk, Vaulamon Kok ja Mäkelän Kok ääniä vastaan.

Jätin kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen, koska kunnanhallitukselle ei ole voitu esittää selkeää sopimusta, josta kunta voi tietää, mihin sitoutuu, millä kustannuksella ja kuinka pitkäksi aikaa. Kunnanhallitus ei voi sitoutua päätökseen tai sopimukseen, jonka sisältöä ei ole etukäteen tiedossa. Lisäksi tämä on vastoin valtuuston edellistä päätöstä vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lukumäärästä. Kanssani eriävään mielipiteeseen yhtyivät Kimmo Kakko PS ja Juhani Viljakainen Kesk.

Nyt jäämme jännityksellä odottamaan, mitä valtuusto päättää asiasta!

2 kommenttia . Avainsanat: #turvapaikanhakijat, #Nurmijärvi

PS saa kunnanhallituspaikkansa takaisin

Maanantai 17.10.2016 klo 22.07

§ 259 Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen vuoksi

Esittelijän tarkennusesitys esittelytekstiin: Poistetaan sanat ”tarvitse” ja ”voi”. Esittelyteksti kuuluu seuraavasti: Hallitusneuvos Eeva Mäenpäältä saadun tulkinnan mukaan siirtymäsäännöstä sovelletaan myös kahteen 2 vuoden jaksoon valittuihin toimielimiin, joten kunnanhallitusta ei valita tässä vaiheessa uudelleen, vaan kunnanhallitus jatkaa 31.5.2017 saakka ja edelleen siihen saakka, kunnes uusi kunnanhallitus on valittu. Tämä koskee myös kunnanhallituksen valitsemia toimielimiä. Kuntaliitto ohjeistaa kuntia jatkossa tällä samalla tavalla.

Esittelijän tarkennusesitys päätösesityksen ensimmäiseen lauseeseen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisesta seuraavaa:

Keskustelun kuluessa Tapiolinna Toivosen kannattamana esitti, että päätösesitykseen lisätään seuraavaa: Valtuusto suorittaa joulukuun 2016 kokouksessa kunnanhallituksen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1. – 31.5.2017 ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt. Vastaavasti kunnanhallitus valitsee kunnanhallituksen henkilöstöjaoston, vammais- ja vanhusneuvostot sekä veteraaniasiainneuvottelukunnan tammikuun 2017 kokouksessa.

Esittelijän esitystä kannattivat Helminen, Meros, Sandelin ja Mäkelä. Tapiolinnan esityksen kannalla Tapiolinnan lisäksi olivat Handolin, Schildt, Sivula, Toivonen ja Vaulamo, Manner oli poissa.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 4-6-1 (poissa) hyväksynyt Tapiolinnan esityksen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #Nurmijärvi, #PS, #kunnanhallitus

Valtuustopuhe talousarviovaltuustossa 11.11.2015

Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.32

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, lehterin väki ja muut kuulijat

Nurmijärvi on elinvoimainen kunta, jossa elämiseen on tilaa. Sitä vain ei saada ilmaiseksi. Haastellisuutensa kuntatalouteen luo kolme päätaajamaa ja niiden etäisyydet toisistaan. Kaikkia taajamia tulee kehittää tasapuolisesti ja palveluiden tulee tukea toisiaan. Käytännössä jokaisen taajaman tulisi erikoistua johonkin tiettyyn toiminnallisuuteen,kuten Klaukkalan liikuntaan, Kirkonkylän hallintoon ja kulttuuriin ja Rajamäen teollisuuteen. Nythän jo olemassa oleva infra tukee tätä.

Toimiva joukkoliikenne olisi tärkein kehittämisen kohde, jos kunnassa haluttaisiin keskittyä taajamakohtaisiin erikoistumisiin. Joukkoliikennetyöryhmä on parin vuoden ajan pureksinut tätä pähkinää, mutta valitettavasti mitään helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta keinoa ei ole löytynyt. Taajamasta toiseen tai kuntarajojen yli päästään linja-autolla vaihtelevalla menestyksellä. Kateeksi käy vantaalaisia, joita kiskot vievät Kivistöstä Helsinkiin. Tätä samaa toivoisin Klaukkalasta, mutta väestöpohja ei vielä riitä siihen ja kunnan omana investointina ratehanke löisi lopullisen lapun kunnan luukulle. Klaukkalan ohikulkutiekin tuntuu jääneen valtion osalta asumattomien seutujen tieverkkojen kehittämisen jalkoihin.

Loppua kohti kuluva vuosi ei ole ollut kunnalle helppo. Suuret odotukset Viirilaakson kauppakeskuksesta on toistaiseksi sorapatjana. Suunnitellun tasoista liikekeskittymää tuskin enää saadaan, koska Vantaa teki Kivistöön sen, mikä olisi jo kymmenen vuotta sitten pitänyt saada aikaiseksi Klaukkalaan. Ensin kiistely kallionpalasta vesitti Prisman nykyisen S-marketin paikalta ja sitten kahden kauppaliikkeen keskinäinen hännänveto sisääntulosta valituksineen hoiteli loput. Taisimme myös joutua näiden keskusliikkeiden vedätyksen kohteeksi. Toivottavasti edes opimme siitä jotain.

Helpotusta päätöksentekoon ei ole tuonnut sote-soppa, jonka vaikutuksia kunnan investointeihin koetetaan arvioida maan hallituksen päätösten mukaisesti. Valitettavasti vain kukaan ei pysty sanomaan, mitä sote todellisuudessa Nurmijärven kannalta tarkoittaa. Selkeää kuitenkin on, että nyt tehdyllä aluehallintomallilla lähipalvelut tulevat olemaan merkittävässä roolissa. Muutokset sairaalapäivystyksissä tarkoittavat ennaltaehkäisevän hoidon entistä suurempaa tarvetta ja digitalisoitumisen lisääntymistä terveyspalvelujen toteuttamisessa. Se ei kuitenkaan tule poistamaan fyysisten terveyspalveluiden tarvetta, mutta vaatii meitä muokkaamaan nykyisiä toiminnallisuuksia eheiksi kaikkia kuntalaisia palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Omat haasteensa kuntatalouteen tuo Röykkään perustettu hätämajoitustila, joka on muuttumassa vastaanottokeskukseksi. Kunta joutuu vastaamaan tulijoiden akuuttiterveydenhuollosta ja opetuksesta. Iso haaste on myös vuokra-asuntojen puute, joita tullaan tarvitsemaan tänne mahdollisesti jääville turvapaikanhakijoille sekä jatkossa tuleville kiintiöpakolaisille ja erityisesti omille kuntalaisille.

Työttömyys kasvaa edelleen ja isojen yritysten yhteistoimintaneuvottelut tuntuvat Nurmijärvellä. Nuorten ja yli viiskymppisten työttömyys on hurjassa kasvussa. Tarvitaan keinoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.

Talousarviota katsellessa  päässä pyörii Kummeli -elokuvan yksittäinen lause:  On Keijolla, kertyny mania, fyffeä, massia...miten on Nurmijärvellä?  Velkataakka jatkaa kasvamistaan, kansantalous ei kohene odotetusti  ja kuntatalous on seuraavat kaksi vuotta lähes 6 milj. euroa alijäämäinen. Vasta vuonna 2018 alkaa helpottaa, mutta sitä ennen on jouduttu tekemään monta kipeää päätöstä ja uusi valtuustokin on astunut remmiin.  Jostain meidän on säästettävä, kulut on saatava kuriin, mutta peittoa ei pidä leikata toisesta päästä ja jatkaa toiseen päähän. Palveluverkkotoimikunnalla tulee olemaan valtaisa työ ratkoessaan palveluiden karsimista ja keskittämistä kunnassa, eikä tehdyt esitykset varmasti tule miellyttämään kaikkia. Monipuolisuus ja muunneltavuus on päivän sana.

Kunnassa on investoitu paljon viimeisen viiden vuoden aikana. Päätaajamakohtaisesti huikein summa  44 M€ on sijoitettu  Kirkonkylään. Hyvänä kakkosena tulee kunnan suurin taajama Klaukkala 41,2 Me ja perää pitää Rajamäki 20,6 Me:lla. Investoinnit tulevat jatkumaan ja suurin yksittäinen rakennushanke on 13,5 milj. euron monitoimitalo Klaukkalaan.  Vuosi sitten sovittiin, että suunnitellut ja päätetyt investoinnit viedään loppuun ja jatkossa noudatetaan tiukkaa linjaa. Hörhöily on loputtava. Kuntalaisten verotaakkaa ei voi jatkuvasti lisätä.

Teemme tänään suuria päätöksiä, joilla on vaikutusta kaikkien kuntalaisten elämään. Olkaamme viisaita, jatkakaamme hyvää keskinäistä yli puoluerajojen ulottuvaa yhteistyötä. Arvostetaan toisiamme ja viranhaltijoita sekä kuntalaisia mielipiteineen.

Rajamäen terveysasema jakaa kantoja perussuomalaisissa,kuten muissakin ryhmissä. Valtaosa meistä on pysynyt edellisen vuoden valtuuston päätöksen takana, mutta osan meistä se on saannut mietteliääksi.

Nurmijärven perussuomalaiset kiittää talousjohtajaamme antaumuksellisesta työstään tasapainoisen talouden eteen. Kiitämme kunnanjohtajaa luottamushenkilöiden saamasta kritiikistä, sillä se on usein aivan aiheellista. Kiitämme myös viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja tahdonvoimasta taloudellisesti vaikeina aikoina. Kiitämme kaikkia luottamushenkilöitä yhteisymmärryksestä sekä  kuntalaisia maksetuista veroista ja kärsivällisyydestä päätöksentekoa kohtaan.

Maiju Tapiolinna
Nurmijärven PS valtuustoryhmän pj.

2 kommenttia . Avainsanat: #nurmijärvi, #sote, #rajamäen terveysasema

Valtuustopuhe 28.1.2015

Torstai 29.1.2015 klo 15.43 - Maiju Tapiolinna

Kasipallosta pois hypännyt Nurmijärvi saa nyt taistella metropolihallintoa vastaan.  Toivoa sopii, että nykyiseltä hallitukselta valmisteluaika loppuu kesken ja uusi hallitus kuoppaa moisen hallintomallin mahdottomana ensitöikseen.

Nykyisen hallituksen aikana on muodostunut vahva käsitys siitä, että valtiovallan tahtotila on aikaansaada erilaisia hallintohimmeleitä, jotka heikentävät kuntien itsemääräämisoikeutta, lisäävät hallinnollisia kustannuksia sekä alueen asukkaiden verotaakkaa. Pyritäänkö näillä tempuilla hakemaan maksajaa Helsingin jatkuvasti nouseviin kustannuksiin vai tuhoamaan alueellinen 14 kunnan muodostaman Uudenmaan liiton erinomainen yhteistyö, jota jatkossakin voitaisiin kehittää?

Jos niin ikävästi kävisi, että metropolihallintolaki menisi läpi, tarkoittaisi se Nurmijärvelle noin 3 milj. euron lisäkustannuksia SOTE-uudistuksen vuotuisten 5 milj. euron päälle. Lyhyellä matematiikalla laskettuna kustannuksemme paisuisivat noin 8 milj. euron edestä  vuodessa. Hallituksen aivopieru kävisi siis kalliiksi kunnan asukkaille ja yrityksille sekä raskas ja jäykkä hallinto tulisi estämään seudullisen kehityksen.

Metropolialueen kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä voitaisiin parhaiten vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kukaan vastuullinen luottamushenkilö ei kiistä Helsingin seudun ongelmia kuten liikennettä, asumisen kalleutta, vuokra-asuntojen puutetta, seutukaavoituksellisia haasteita tai alueellista eriarvoistumista. Ongelmat eivät ratkea suurkuntia pystyttämällä ja kasvattamalla uutta byrokratiaa vanhan päälle.

Nurmijärven Perussuomalaisten mielestä Uudenmaan liiton toimintaa kehittämällä päästäisiin parhaaseen alueen kuntia palvelevaan ja kustannustehokkaaseen hallintomalliin. Kiitämme viranhaltijoitamme erinomaisen ja kriittisen lausunnon laatimisesta. Kunnassamme on ymmärretty oikein alueellisen itsemääräämisoikeuden uhanalaisuus ja kustannusnousu. Edelleen itsenäinen Nurmijärvi maistuu parhaalta.

1 kommentti . Avainsanat: #nurmijärvi, #metropolihallinto